Poslovno savetovanje

Izrada i priprema poslovnog modela je jedan od preduslova za razvoj i unapređenje uspešnog biznisa.

Poslovni model podrazumeva način na koji organizacija stvara i prenosi svoje vrednosti – to je dinamičan proces kroz koji firma oblikuje svoje ciljeve izražene kroz misiju i viziju. Akcioni plan sa druge strane, predstavlja skup aktivnosti sa ciljem postizanja planiranih ciljeva.

poslovno savetovanje

Biznis dizajn će Vam pomoći da oblikujete ideološki koncept Vašeg poslovanja kojim ćete definisati i usmeriti aktivnosti u pravcu postizanja najboljih rezultata.

Kroz proces definisanja Vašeg poslovnog modela proći ćemo:

  • Segment kupca – ko su Vaši najvažniji kupci/korisnici i kako da uspostavite vezu sa njima
  • Predloženu vrednost – osnovna vrednost koju donosite kupcu/korisniku
  • Kanale distribucije – koji su najefikasniji, a koji najisplativiji
  • Prihode i troškove – finansije kao neizbežan deo svakog poslovanja
  • Ključne resurse – šta je neophodno da posedujete u Vašem biznisu
  • Ključne aktivnosti - neophodni procesi za Vaš posao
  • Ključne partnere – ko su i kako da dođete do njih

Ukoliko želite da saznate više detalja i upoznate se sa izradom poslovnih prototipova, mapiranjem prednosti i prostora za razvoj i analizom potencijalnih rizika i dobijete personalizovani scenario za Vaš posao.

{module Kontaktirajte nas}

Naši klijenti

Copyright (c) Biznis Dizajn